Σμινθεύς

Σμινθεύς
Επίθετο του Απόλλωνα ως εξολοθρευτή των ποντικών. Η λατρεία του Απόλλωνα με την ιδιότητα αυτή κατάγεται από την Τροία και, γενικά, τη Μ. Ασία. Ο Απόλλων Σ. λατρευόταν ιδιαίτερα στα νησιά Λέσβο, Τένεδο και Ρόδο. Η ετήσια γιορτή του ονομαζόταν Σμίνθια.
* * *
ὁ, Α
προσωνυμία τού Απόλλωνος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σμίνθος + επίθημα -εύς. Ο θεός Απόλλων ονομάστηκε έτσι λόγω τού ότι σε διάφορες περιοχές, όπως λ.χ. στην Τρωάδα ή στη Ρόδο, λατρεύθηκε ως εξολοθρευτής τών ποντικών. Η λ. ως ανθρωπωνύμιο απαντά ήδη στη Μυκηναϊκή με τη μορφή simiteu].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Σμινθεύς — the Sminthian masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Сминфей — (Σμινθεύς эпитет бога Аполлона. На северо западе малой Азии (в Троаде). Аполлон С. был охранителем хлебных злаков от мышей и всего, что вредит полям: самое название С. производят от слова αμίνθος, что означало у критян мышь. В связи с этим мышь… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Σμινθεῖ — Σμινθεύς the Sminthian masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σμινθεῦ — Σμινθεύς the Sminthian masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Σμινθῆος — Σμινθεύς the Sminthian masc gen sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Apollo — This article is about the Greek and Roman god. For other uses, see Apollo (disambiguation) and Phoebus (disambiguation). Not to be confused with Phobos (mythology). Apollo …   Wikipedia

  • Delphi — For other uses, see Delphi (disambiguation). Archaeological Site of Delphi * UNESCO World Heritage Site The theatr …   Wikipedia

  • Σμίνθιος — ία, ον, αρσ. και Ζμίνθιος Α 1. το αρσ. ως ουσ. ὁ Σμίνθιος ή Ζμίνθιος α) Σμινθεύς* β) (ενν. μήν) ονομασία μήνα τού δωρικού ημερολογίου στη Νίσυρο Λύκτο τής Κρήτης, πιθανώς και στη Ρόδο, ο οποίος αντιστοιχούσε με τον αττικό μήνα Πυανεψιώνα,… …   Dictionary of Greek

  • Σμινθέως — Σμινθέω̆ς , Σμινθεύς the Sminthian masc gen sg Σμινθεύς the Sminthian masc nom sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Аполлон, божество — (Άπόλλων). Между божествами древнего греческого мира А. является в этическом смысле наиболее выработанным, так сказать, одухотворенным. Культ его, в особенности в дорийских государствах, много способствовал смягчению нравов, упрочению и почитанию …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”